BOOK REVIEW
Green Energy in Poland, redakcja naukowa Dorota Niedziółka, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warsaw 2012, p. 350
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Narodowa 2013;264(5-6):167
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005