RECENZJA KSIĄŻKI
Maciej Malaczewski, Zasoby naturalne, postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 138
 
Więcej
Ukryj
 
Gospodarka Narodowa 2015;275(1):176–193
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005