PRACA ORYGINALNA
Dynamika bezrobocia w Polsce w latach 1992-2017
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Kraków, Institute of Economic and Social Sciences, Department of Economics and Economic Policy
Data publikacji: 21-03-2019
Data nadesłania: 25-04-2018
Data akceptacji: 16-01-2019
 
Gospodarka Narodowa 2019;297(1):135–149
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
C22
J64
 
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem artykułu jest weryfikacja hipotez dotyczących dynamiki bezrobocia dla danych kwartalnych gospodarki Polski. Wyróżnia się teorię naturalnej stopy bezrobocia (NAIRU) oraz teorię histerezy. Według teorii NAIRU istnieje swoista dla danej gospodarki stopa bezrobocia, a wszelkie odchylenia od jej poziomu są czasowe i gospodarka samoczynnie powraca do stanu równowagi. Według teorii histerezy wstrząsy w poziomie bezrobocia obserwowanego trwale wpływają na poziom naturalnej stopy bezrobocia. Testowanie tych alternatywnych teorii sprowadza się do testowania występowania pierwiastka jednostkowego. Jeżeli proces jest stacjonarny, wtedy można odrzucić teorię histerezy. W przeciwnym wypadku należy zaakceptować występowanie efektu histerezy bezrobocia. Zastosowanie progowego modelu autoregresyjnego do kwartalnych danych o bezrobociu w Polsce latach od 1992 (Q2) do 2017 (Q4) potwierdziło efekt histerezy bezrobocia.
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005