PRACA ORYGINALNA
Ocena ratingowa a koszt obsługi długu publicznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2005–2017
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
Data publikacji: 21-03-2019
Data nadesłania: 16-06-2018
Data akceptacji: 16-01-2019
 
Gospodarka Narodowa 2019;297(1):87–109
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł wpisuje się w zakres badań nad zagadnieniem skutków, jakie niesie ze sobą brak stałego zrównoważenia budżetu w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) i spoza strefy euro. Głównym celem badania jest określenie determinant zmian poziomu kosztu obsługi długu wśród wybranych do analizy państw: Polski, Czech, Węgier i Rumunii. Autor zwraca uwagę zwłaszcza na oddziaływanie ocen ratingowych, które stanowią jeden z kluczowych wskaźników niepewności, jaki inwestorzy biorą pod uwagę przy nabywaniu skarbowych papierów wartościowych zadłużonych państw. Badania obejmują lata 2005–2017. Przedział ten zawiera okres występowania kryzysu finansowego, którego skutki były szczególnie odczuwalne w postaci znacznego zwiększenia spreadów na obligacjach skarbowych w badanych krajach. W części empirycznej posłużono się panelową dynamiczną metodą najmniejszych kwadratów. W wyniku analizy wskazano główne determinanty poziomu kosztu obsługi długu wybranych krajów z EŚW, ocenę agencji ratingowych, poziom zmienności implikowanej na rynku, występujący deficyt budżetowy, kurs walutowy, poziom zadłużenia oraz wzrost gospodarczy. Uzyskane rezultaty wpisują się w obszar polityki zarządzania długiem publicznym.
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005