O czasopiśmie
 
Gospodarka Narodowa jest czasopismem naukowym poświęconym aktualnym zagadnieniom ekonomii i polityki gospodarczej.

Czasopismo ukazuje się od 1931 roku. Jest wydawane przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2018 r. czasopismo jest kwartalnikiem (cztery numery w roku).

Gospodarka Narodowa jest indeksowana w:
Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
RePEc
CEJSH
BazEkon
Index Copernicus
ProQuest

Lista recenzentów artykułów jest publikowana corocznie w ostatnim numerze Gospodarki Narodowej (nr 4).

Licencje i dostęp


Wersja papierowa czasopisma Gospodarka Narodowa jest wersją pierwotną.

Teksty opublikowane w Gospodarce Narodowej są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić wyłącznie za zgodą Redakcji.

Artykuły opublikowane w Gospodarce Narodowej od 2005 r. są dostępne bezpłatnie, w pełnej wersji, na stronie internetowej czasopisma.
 
ISSN:2300-5238