O czasopiśmie
 
Gospodarka Narodowa jest czasopismem naukowym poświęconym aktualnym zagadnieniom ekonomii i polityki gospodarczej. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

Czasopismo ukazuje się od 1931 roku. Jest wydawane przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2018 r. czasopismo jest kwartalnikiem (cztery numery w roku).

Gospodarka Narodowa jest indeksowana w:
Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
RePEc
CEJSH
BazEkon
Index Copernicus
ProQuest

Lista recenzentów artykułów jest publikowana corocznie w ostatnim numerze Gospodarki Narodowej (nr 4).
 
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005