PRACA ORYGINALNA
Nadzór korporacyjny a efektywność kosztowa banków notowanych na GPW
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
Data publikacji: 21-03-2019
Data nadesłania: 22-08-2018
Data akceptacji: 16-01-2019
 
Gospodarka Narodowa 2019;297(1):111–133
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wydarzenia globalnego kryzysu finansowego 2008–2010 podważyły zaufanie do podmiotów funkcjonujących w ramach sektora bankowego. Systemy nadzoru korporacyjnego w bankach uznane zostały za nieskuteczne, a niekiedy nawet za sprzyjające generowaniu zjawisk kryzysowych. W reakcji na tak sformułowane zarzuty międzynarodowe i krajowe organy regulacyjne wydały szereg wytycznych mających na celu poprawę skuteczności mechanizmów nadzorczych. W artykule autorka weryfikuje wpływ wybranych standardów i charakterystyk corporate governance na efektywność funkcjonowania banków notowanych na GPW. Zaprezentowane wyniki badań potwierdzają istotność oddziaływania niektórych mechanizmów uznawanych za „dobre praktyki” nadzoru oraz wpływ innych elementów odnoszących się do wielkości banku i osoby prezesa. Oszacowane znaki parametrów strukturalnych modelu dowodzą m.in. ujemnej relacji pomiędzy wielkością frakcji członków niezależnych rady a efektywnością kosztową banków notowanych na GPW.
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005