BOOK REVIEW
Andrzej Małkiewicz, Crisis: Political, Ecological and Economic Determinants, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2010, p. 220
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Narodowa 2011;251(10):117
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005