BOOK REVIEW
Enterprise Competitiveness - a New Approach, redakcja naukowa Eulalia Skawińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, p. 232
 
More details
Hide details
Publish date: 2003-03-25
 
Gospodarka Narodowa 2003;182(3):97–101
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005