Indeksowanie i archiwizacja
 
Gospodarka Narodowa jest indeksowana w:
Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
DOAJ
Google Scholar
RePEc
CEJSH
BazEkon
Index Copernicus
ProQuest

Wszystkie drukowane wydania Gospodarki Narodowej, opublikowane od 1931 r. do chwili obecnej, są archiwizowane i dostępne w zbiorach Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki SGH w Warszawie. Ponadto wszystkie wydania czasopisma od 2016 r. są archiwizowane cyfrowo w systemie POL-indeks, udostępnianym przez Polską Bibliografię Naukową (PBN). W przyszłości czasopismo będzie kontynuować archiwizację cyfrową w PBN, a także archiwizację drukowanych egzemplarzy w obu wyżej wymienionych bibliotekach.
 
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005