BOOK REVIEW
The Polish Economy in the Process of Global Change, redakcja Witold Jakóbik, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warsaw 2006, p. 231
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Narodowa 2007;215(4):91
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005