BOOK REVIEW
Kazimierz Kuciński, Global Economy, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002, p. 271
 
More details
Hide details
Publish date: 2003-03-25
 
Gospodarka Narodowa 2003;182(3):92–96
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005