BOOK REVIEW
Ryszard Domański, An Evolutionary Approach to Land Management, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, p. 308
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Narodowa 2013;264(5-6):163
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005