Prenumerata

Prenumeratę dwumiesięcznika "Gospodarka Narodowa" na 2018 r. przyjmują:
  • "Ruch" S.A.,
  • "Kolporter" S.A.,
  • "Garmond Press" S.A.

Cena prenumeraty rocznej: 235,20 zł,
Cena prenumeraty półrocznej: 117,60 zł,
Cena pojedynczego egzemplarza: 58,80 zł.

Pojedyncze egzemplarze można nabyć
w Oficynie Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, tel (22) 564-94-77
lub przez stronę internetową www.wydawnictwo.waw.pl

Zamówienia na prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje "Ruch" S.A.

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238