Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 1-2/2005

Łukasz Hardt - Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, artykuł

Andrzej Sznajder - Rynki elektroniczne w gospodarce światowej, artykuł

Jerzy Baruk - Istota i struktura kapitału intelektualnego, artykuł

Jolanta Szulfer - Rola bankowości hipotecznej w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych, artykuł

Andrzej Masłowski - Spółki z kapitałem zagranicznym w sektorze usług, artykuł

Edward Maleszyk - Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Sławomir Listkiewicz - Próba estymacji wpływu funduszy strukturalnych na wzrost gospodarczy w Polsce, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Tadeusz T. Kaczmarek, Piotr Pysz, Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Wydawnictwo Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004, s. 158 - rec. Elżbieta Mączyńska

Rozwój regionalny a procesy globalizacji - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238