Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 5-6/2005

Łukasz Arendt - Próba oszacowania NAIRU dla Polski, artykuł

Mariko Akiba, Maria Lissowska - Dlaczego polskie banki ograniczają kredytowanie przedsiębiorstw?, artykuł

Piotr Białowolski - Produkt potencjalny w Polsce w latach 1993-2004 na podstawie funkcji produkcji, artykuł

Michał Greszta, Wojciech Maciejewski - Kombinowanie prognoz gospodarki Polski, artykuł

Jerzy Grabowiecki - Przyczyny stagnacji gospodarczej Japonii, artykuł

Dariusz Kiełczewski - Style konsumpcji jako przejaw zróżnicowania poziomu życia, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Jakub Growiec - Dynamika konwergencji Polski z Unią Europejską, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Andrzej Czyżewski, Anna Henisz-Matuszczak, Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 323 - rec. Józef Stanisław Zegar

XVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238