Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 7-8/2005

Krzysztof Kostro - Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, artykuł

Marcin Kalinowski - Ekonomiczne przesłanki lobbingu w świetle teorii public choice, artykuł

Katarzyna Kowalska - Kontraktowanie i koszty transakcyjne w  nowej ekonomii instytucjonalnej, artykuł

Jacek Socha - Popyt na pracę w średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego w Polsce w latach 1996-2003, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Joanna Siwńska - Wpływ polityki fiskalnej na konsumpcję gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej, artykuł

Mieczysław Kowerski - Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na nastroje gospodarcze w województwie lubelskim, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Czesław Bobrowski - mistrz ekonomii stosowanej, redakcja Małgorzata Kulowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego WUW, Warszawa 2004, s. 210 - rec. Tadeusz Smuga

Upadłość przedsiębiorstw w Polsce - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238