Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 9/2005

Andrzej Wojtyna - Alternatywne modele kapitalizmu, artykuł

Barbara Doebeli, Marcin Kolasa - Rola zmian cen dóbr handlowych we wzroście dochodu krajowego Polski, Czech i Węgier, artykuł

Jacek Prokop - Monopolizacja poprzez wykup przedsiębiorstw, artykuł

Edward Maleszyk - Integracja zakupów w kształtowaniu łańcucha wartości, artykuł


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 1906-2006

Janusz Kaliński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1906-2006). Dzieło pokoleń, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Podlasie a procesy integracji - Tadeusz Smuga

Tadeusz Kowalik, Ryszard Rapacki - George Blazyca - WspomnienieCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238