Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 11-12/2005

Czesław Bywalec - Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego, artykuł

Paweł Baranowski - Wpływ inflacji na inwestycje w kapitał rzeczowy w krajach Unii Europejskiej, artykuł

Grzegorz Kula - Podatek liniowy w praktyce, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Maria Johann - Poziom życia ludności Polski i krajów Unii Europejskiej, artykuł


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 1906-2006

Irena E. Kotowska, Janusz Witkowski - Profesor Jerzy Zdzisław Holzer (1930-2001), artykuł


Z EKONOMII ŚWIATOWEJ

Olivier Blanchard - Ekonomiczna przyszłość Europy, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Ład gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej, redakcja Jerzy Matkowski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawa, Warszawa 2005, s. 143 - rec. Andrzej Szplit

Recenzja książki: Marek Panfil, Fundusze Private Equity, Difin, Warszawa 2005, s. 281 - rec. Sławomir Listkiewicz

Rozwój regionalny - konsekwencje integracji - Tadeusz Smuga


Spis publikacji w 2005 r.Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238