Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 1-2/2006

Witold Jakóbik - Dylematy koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej, artykuł

Paweł Młodkowski - Konwergencja fiskalna w uniach walutowych w Afryce na tle rozwiązań europejskich, artykuł

Stanisław Cichocki - Metody pomiaru szarej strefy, artykuł

Łukasz Madej - Wpływ wybranych czynników na aktywność inwestorów na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, artykuł

Michał Michalewski, Zofia Palica - Reakcja rynku kapitałowego na ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, artykuł


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 1906-2006

Urszula Grzelońska - Aleksy Wakar (1898-1966), artykuł

Janusz Beksiak - Aleksy Wakar - nauczyciel, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Nowoczesna polityka przemysłowa w Unii Europejskiej - Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga

Recenzja książki: Turning Points in the Transformation of the Global Scene, redakcja Antoni Kukliński, Bogusław Skuza, Oficyna Wydawnicza REWASZ, Warszawa 2006, s. 340 - rec. Wojciech Burzyński

Recenzja książki: Kazimierz A. Kłosiński, Andrzej Masłowski, Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005, s. 214 - rec. Ireneusz Michałków

Region łomżyński - perspektywa rozwojowa - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238