Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 3/2006

Michał Mackiewicz - Przyczyny deficytu finansów publicznych w świetle nowej ekonomii politycznej, artykuł

Bogna Gawrońska-Nowak, Katarzyna Skorupińska - Elastyczność rynku pracy a charakter instytucji w krajach europejskich, artykuł

Krystyna Przybylska - Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, artykuł

Marek Szczepaniec - Finansowanie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach, artykuł


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 1906-2006

Jacek Luszniewicz - Jan Drewnowski (1908-2000) - ekonomista na służbie publicznej, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów z zagranicy, redakcja naukowa Marian Gorynia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 327 - rec. Andrzej Sznajder

Ekonomia - Polityka - Etyka II - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238