Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 4/2006


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 1906-2006

Jerzy Osiatyński - Michał Kalecki (1899-1970), artykuł


* * *

Michał Gradzewicz - Zachowania inwestycyjne przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego, artykuł

Mariko Akiba, Maria Lissowska - Polskie przedsiębiorstwa jako kredytobiorcy - spojrzenie na strategie banków z drugiej strony lustra, artykuł

Małgorzata Rószkiewicz - Tworzenie zabezpieczenia materialnego w świetle badań polskich gospodarstw domowych, artykuł

Urszula Kłosiewicz-Górecka - Współdziałanie podmiotów na rynku lokalnym, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Jerzy Nowakowski, Krzysztof Borowski, Zastosowanie teorii Carolana i Fischera na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s. 374 - rec. Przemysław PacześCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238