Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 5-6/2006

Jacek Socha - Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, artykuł

Wojciech Jarecki - Okres zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie, artykuł

Radosław Owczarzak - Pomiar zaawansowania procesów globalizacyjnych, artykuł

Hanna Mizgalska - Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2001-2004, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Edward Molendowski - Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej, artykuł


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE (1906-2006)

Zbigniewa Landau - Andrzej Grodek (1901-1959), artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Fundusze Nieruchomości w Polsce - Sebastian Buczek

Recenzja książki: Maria Johann, Polska-UE. Porównanie poziomu życia ludności, Difin, Warszawa 2005, s. 143 - rec. Marek Garbicz

XIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238