Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 7-8/2006
Stefan Krajewski, Elżbieta Mączyńska - Wspomnienie o Profesorze Janie Mujżelu (1923-2006)


* * *

Jacek Prokop, Ewa Baranowska-Prokop - Asymetria informacji a transakcje wiązane, artykuł

Krzysztof Berbeka - Rola środków Unii Europejskiej w realizacji ekologicznych zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, artykuł

Paweł Kościukiewicz - Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym a finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, artykuł

Wioletta Nawrot - Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Jacek Szlachta - Wieloletnie programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Walii, artykuł


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 1906-2006

Dariusz Rosati - Paweł Sulmicki: dążenie do racjonalizmu, artykuł

Jan Sulmicki, Małgorzata Sulmicka - Paweł Sulmicki: wierność głoszonym zasadom, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Bankowość spółdzielcza na rynku usług finansowych w Polsce (na tle wybranych krajów Unii Europejskiej) - Ryszard Kata

Zrównoważony wzrost gospodarczy. Rola polityki finansowej - Andrzej Sopoćko

Regionalna współpraca transgraniczna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - bilans dokonań - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238