Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 9/2006

Andrzej Adamczyk, Tomasz Tokarski, Robert W. Włodarczyk - Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, artykuł

Aleksandra Rogut, Sylwia Roszkowska - Konwergencja warunkowa w krajach transformacji, artykuł

Paweł Marszałek - Trudności koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej we współczesnej gospodarce, artykuł


Z EKONOMII ŚWIATOWEJ

Jakob Svensson - Osiem pytań na temat korupcji, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Jeffrey Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 389 - rec. Marek Lubiński

Podlasie - kierunki zmian - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238