Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 10/2006

Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski - Modelowanie realnej konwergencji w skali międzynarodowej, artykuł

Marek Kunasz - Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, artykuł

Alina Szewc-Rogalska - Nierówności z pozycji interesów akcjonariuszy mniejszościowych, artykuł

Edward Maleszyk - Kształtowanie relacji partnerskich zintegrowanych sieci handlowych, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Jadwiga Berbeka - Konsekwencje wprowadzania euro w Polsce dla konsumentów indywidualnych, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Robert William Fogel, The Escape from Hunger and Premature Death, 1700-2100: Europe, America, and the Third World, Cambridge University Press, 2004, s. 191 - rec. Janina Godłów-Legiędź

Recenzja książki: Andrzej Sławiński, Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 216 - rec. Grzegorz KonatCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238