Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 11-12/2006

Łukasz Hardt - Narodziny i ewolucja treści znaczeniowej wyrażenia „koszt transakcyjny”, artykuł

Łukasz Arendt - Czy w Polsce występuje efekt histerezy bezrobocia?, artykuł

Sylwia Zajączkowska-Jakimiak - Wiedza techniczna i kapitał ludzki w teorii wzrostu gospodarczego, artykuł

Katarzyna Nowicka - Innowacyjność sektora farmaceutycznego, artykuł

Witold Nowiński - Wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw - nowy obszar badań, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Jan W. Bossak, Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, s. 363 - rec. Tadeusz Kowalik

Recenzja książki: Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner, Freakonomia. Świat od podszewski, Helion, Gliwice 2006, s. 292 - rec. Marek Lubiński

Rozwój regionalny a rozwój społeczny - Tadeusz Smuga


Spis publikacji w 2006 r.Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238