Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 1-2/2007

Cezary Józefiak - Zakres wyboru modelu gospodarki rynkowej, artykuł

Tomasz Tokarski - Efekty skali a wzrost gospodarczy, artykuł

Anna Zorska - Outsourcing i przenoszenie usług na świecie. Wnioski dla Polski, artykuł

Paweł Gajewski - Ekonomiczne efekty polityki regionalnej, artykuł

Piotr Rosik - Przestrzenne efekty zewnętrzne inwestycji infrastrukturalnych. Przypadek Galicii, artykuł


Z EKONOMII ŚWIATOWEJ

Richards B. Freeman - Migracje w procesie globalizacji, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Maciej Bałtowski, Maciej Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 360 - rec. Elżbieta Mączyńska

Recenzja książki: Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, redakcja naukowa I. Fierla, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 366 - rec. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

Recenzja książki: Franciszek Tomczak, Gospodarka rodzinna w rolnictwie, Instytut Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005, s. 467 - rec. Anna Henisz-MatuszczakCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238