Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 3/2007
Eugeniusz Kwiatkowski - Wspomnienie o Profesorze Cezarym Józefiaku (1932-2007)


* * *

Maria Lissowska - The Challenge of the Knowledge-Based Economy: The Polish Case, artykuł

Andrzej Cieślik - Czynniki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, artykuł

Paweł Kumor, Jan Jacek Sztaudynger - Zastosowanie modelu wzrostu gospodarczego do szacowania optymalnej nierówności płac, artykuł

Ewa Baranowska-Prokop, Jacek Prokop - Dyskryminacja cenowa a transakcje wiązane, artykuł

Dariusz Mongiało - Czynniki wpływające na strukturę rynku usług, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Joanna Białynicka-Birula - Przepływy dzieł sztuki między Polską a krajami Unii Europejskiej, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Gary S. Becker, Guity Nashat Becker, Ekonomia życia, Helion, Gliwice 2006, s. 408 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Ryszard Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 230 - rec. Anna Rutkowska-GurakCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238