Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 4/2007
Bohdan Gruchman, Emil Panek - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (1926-2006), artykuł


* * *

Jacek Miroński - Problematyka władzy w teorii ekonomii, artykuł

Łukasz Goczek - Przyczyny korupcji i skuteczność strategii antykorupcyjnych, artykuł

Anna Czogała, Adam Kot - Oczekiwania inflacyjne polskich przedsiębiorstw a przejrzystość polityki banku centralnego, artykuł

Beata Guziejewska - Subwencje i dotacje dla samorządu terytorialnego w polityce finansowej państwa, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Gospodarka polska w procesie światowych przemian, redakcja Witold Jakóbik, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2006, s. 231 - rec. Tadeusz Smuga

Recenzja książki: Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwości zastosowania, redakcja naukowa Wojciech Ieńkowski, Mariusz Jan Radło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 509 - rec. Henryk Bąk

Recenzja książki: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, redakcja Marek Panfil, Andrzej Szablewski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2006, s. 681 - rec. Magdalena Mikołajek-GocejnaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238