Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 5-6/2007

Andrzej Wojtyna - Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, artykuł

Joanna Działo - Wpływ czynników politycznych na instrumenty i efekty polityki gospodarczej, artykuł

Joanna Tyrowicz - The OCA Theory and Its Empirical Application for the EMU, artykuł

Jan Hagemejer, Ewa Kaliszuk - Wpływ redukcji ceł na towary nierolne w rundzie Doha na handel zagraniczny Polski, artykuł

Władysław Welfe, Waldemar Florczak - Średniookresowa prognoza rozwoju gospodarczego Polski. Podtrzymane ożywienie, artykuł

Aleksander Kowalski - Współzależność pomiędzy prywatyzacją a publicznym rynkiem akcji, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Tomasz Motowidlak - Działania Unii Europejskiej na rzecz poprawy efektywności energetycznej, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Inside the Economist’s Mind: Conversations With Eminent Economists, redakcja Paul A. Samuelson, William A. Barnett, Blackwell Publishing, 2007, s. 419 - rec. Jerzy Wilkin

Recenzja książki: Energia w czasach kryzysu, redakcja naukowa Kazimierz Kuciński, Difin, Warszawa 2006, s. 220 - rec. Ewa Duchnowska

Praca - Zatrudnienie - Szkolenie - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238