Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 7-8/2007

Marian Gorynia, Barbara Jankowska - Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, artykuł

Wioletta Nawrot - Struktura finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle badań międzynarodowych, artykuł

Robert Grzanka - Umiędzynarodowienie sektora usług, artykuł

Rafał Morawczyński - Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia, artykuł

Beata Błasiak-Nowak - Klastery jako sposób na przyspieszenie rozwoju obszarów problemowych, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Bartłomiej Rokicki - Przegląd budżetu Unii Europejskiej a reforma polityki spójności, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Skutki zagranicznych inwestycji handlowych dla sieci detalicznej województw w Polsce - Urszula Kłosiewicz-Górecka

Recenzja książki: Zdzisław Sadowski, W poszukiwaniu drogi rozwoju, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006, s. 139 - rec. Jacek Brdulak

Podlasie - Strategia zmian - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238