Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 9/2007

Tomasz Tokarski - Optymalne stopy inwestycji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, artykuł

Zofia Barbara Liberda - Income Preferences and Household Savings, artykuł

Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga - Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, artykuł

Magdalena A. Sobańska - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Estonii, artykuł

Edward Maleszyk - Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw handlowych, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Władysław Szymański, Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 250 - rec. Jacek Brdulak

Recenzja książki: Ekonomia rozwoju, redakcja Ryszard Piasecki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 272 - rec. Grzegorz KonatCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238