Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 10/2007

Joanna Tyrowicz, Piotr Wójcik - Konwergencja bezrobocia w Polsce w latach 1999-2006, artykuł

Marian Gorynia, Barbara Jankowska - Teorie internacjonalizacji, artykuł

Andrzej Sznajder - Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego, artykuł

Ewa Baranowska-Prokop - Transakcje offsetowe a rozwój przemysłu, artykuł

Arkadiusz Babczuk, Andrzej Dudek - Wybór formuły przetargowej na skarbowe papiery wartościowe, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Johan Norberg, Spór o globalizację. Kto zyskuje, kto traci i dlaczego?, Fijorr Publishing, Warszawa 2006, s. 346 - rec. Piotr Ważniewski

Rozwój regionalny - podstawowe cele i wyzwania - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238