Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 11-12/2007

Jakub Growiec - Warunki zrównoważonego wzrostu gospodarczego, artykuł

Wanda Pełka - Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje, artykuł

Marcin Kolasa, Paweł Strzelecki - Zmiany jakości wykorzystywanych zasobów pracy w Polsce, artykuł

Sylwia Roszkowska, Aleksandra Rogut - Rozkład płac i kapitału ludzkiego w Polsce, artykuł

Maciej Jakubowski - Efektywność wydatków na gimnazja, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a nowa perspektywa finansowa (na przykładzie województwa podlaskiego) - Paweł Piątkowski

Szara strefa w działalności przedsiębiorstw sektora usług turystycznych. Wnioski z badań - Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga

Recenzja książki: Amir Jan Fazlagić, Zarządzanie wiedzą, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska, Gniezno 2006, s. 177 - rec. Wojciech Burzyński


Spis publikacji w 2007 r.Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238