Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 1-2/2008

John Bradley - National and Regional Development Policy: Comparing Ireland and Poland, artykuł

Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch - Globalne pozyskiwanie zasobów - zarys problemu, artykuł

Beata Łopaciuk-Gonczaryk - Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników, artykuł

Michał Grotowski - Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, artykuł

Ewa Aksman - Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce na dobrobyt społeczny, artykuł

Barbara Zbroińska - Pozafiskalne funkcje podatku dochodowego w praktyce gospodarczej, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Ewa Latoszek, Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa 2007, s. 624 - rec. Jacek Brdulak

Recenzja książki: Marian Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 200 - rec. Andrzej Sznajder

Region łomżyński - możliwości i kierunki rozwoju - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238