Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 3/2008

Paweł Młodkowski - Kredyt handlowy a polityka pieniężna NBP, artykuł

Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz - Pomiar jakości rządzenia, artykuł

Bogusław Guzik - Atrakcyjność inwestycyjna województw, artykuł

Marek Kunasz - Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Jacek Szlachta, Janusz Zaleski - Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Zatrudnienie sezonowe w sektorze turystyki. Wnioski z badań - Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga

Recenzja książki: Douglass C. North, Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2005, s. 187 - rec. Katarzyna Kowalska

Recenzja książki: Konglomeraty finansowe, redakcja Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 384 - rec. Wanda Sułkowska

Recenzja książki: Janusz Świerkocki, Ekonomiczne przesłanki wielostronnej regulacji międzynarodowego handlu towarami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 231 - rec. Marian GoryniaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238