Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 4/2008

Eugeniusz Kwiatkowski, Sylwia Roszkowska - Rozwój i zróżnicowanie regionalne szkolnictwa wyższego w Polsce, artykuł

Jacek Klich - Globalizacja usług zdrowotnych, artykuł

Piotr Kuspys - Współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy, artykuł

Grażyna Osbert-Pociecha, Mirosław Moroz, Janusz Marek Lichtarski - Elastyczność przedsiębiorstwa jako konfiguracja elastyczności cząstkowych, artykuł


Z EKONOMII ŚWIATOWEJ

N. Gregory Mankiw - Makroekonomista jako naukowiec i inżynier, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Ekonomia z wartościami w tle - Marianna Strzyżewska

Recenzja książki: Hermann Simon, Hilden Champions, des 21. Jahrhunderts. Die Erfolsstrategien unbekannter Weltmarktfuhrer, Campus Verlag, Frankfurt/New York 2007, s. 451 - rec. Andrzej Sznajder

Recenzja książki: Waldemar Czerniasty, Bazyli Czyżewski, Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań , s. 289 - rec. Grzegorz Ślusarz

Inwestowanie w kapitał ludzki - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238