Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 5-6/2008

Wojciech Rogowski, Jacek Socha - Business Demography, Job Flows and Productivity in Poland’s Enterprise Sector, artykuł

Łukasz Jabłoński - Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju, artykuł

Paweł Dziewulski - Konkurencja na rynku telekomunikacyjnym przy asymetrycznym dostępie do infrastruktury, artykuł

Beata Guziejewska - Efektywność finansów samorządu terytorialnego, artykuł

Marian Gorynia, Barbara Jankowska - Klastry a konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw Wielkopolski, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Janusz Heller, Emila Ewertowska - Makroekonomiczne uwarunkowania i efekty wzrostu gospodarczego w Irlandii, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Stiglitz - z powrotem do Keynesa - Tadeusz Kowalik

Recenzja książki: Davide Castellani, Antonello Zanfei, Multinational Firms, Innovation and Productivity, Edward Elgar, Cheltenham 2006, s. 250 - rec. Andrzej Cieślik

Recenzja książki: Czesław Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 224 - rec. Bogumiła Szopa

Narzędzia rynku pracy a ograniczanie bezrobocia - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238