Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 7-8/2008

Paweł Baranowski - Reguła Taylora i jej rozszerzenia, artykuł

Tomasz Tokarski - Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, artykuł

Paweł Kumor - Modelowanie wpływu nierówności płac na wzrost gospodarczy, artykuł

Małgorzata Rószkiewicz - Zmienność stopy oszczędzania polskich gospodarstw domowych, artykuł

Janusz Korol - Ocena zrównoważonego rozwoju regionalnego w Polsce w latach 1998-2005, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Małgorzata Stec - Ranking poziomu rozwoju krajów Unii Europejskiej, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Grzegorz W. Kołodko, Wędrujący świat, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 440 - rec. Hanna Kuzińska

Recenzja książki: Jan Tkocz, Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 268 - rec. Aleksander Jakimowicz

Recenzja książki: Geografia. Kompendium w zarysie i zadaniach, redakcja naukowa Kazimierz Kuciński, Difin, Warszawa 2007, s. 672 - rec. Grzegorz Konat

Podlasie - dwie dekady transformacji - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238