Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 9/2008

Janina Godłów-Legiędź - Strukturalistyczna teoria zatrudniania Edmunda Phelpsa, artykuł

Magdalena Zachłod-Jelec - Koncepcja bogactwa gospodarstw domowych. Szacunki dla Polski, artykuł

Mateusz Mokrogulski - Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową, artykuł

Paweł Młodkowski - Integracja monetarna i zarządzanie rezerwami walutowymi, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Gerard Mosiej - Funkcjonowanie systemu celnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Piotr Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 202 - rec. Elżbieta Mączyńska

Recenzja książki: Grażyna Śmigielska, Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 230 - rec. Marian Gorynia

Recenzja książki: Globalizacja i integracja europejska, redakcja Bartosz Jóźwik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 283 - rec. Piotr WażniewskiCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238