Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 10/2008

Andrzej Cieślik - Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na fragmentaryzację produkcji i handel wewnątrzgałęziowy Polski z krajami OECD, artykuł

Grzegorz Konat - Strategiczne rozwidlanie w tworzeniu Wolnego i Otwartego Oprogramowania, artykuł

Małgorzata Rószkiewicz, Dorota Węziak-Białowolska - Pomiar i modelowanie kapitału intelektualnego regionu na przykładzie Polski, artykuł

Bogusław Guzik - Struktura konkurencji technologicznej w największych bankach Polski, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Paweł Młodkowski, Pozaeuropejskie unie monetarne. Historia i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 233 - rec. Adam Koronowski

Recenzja książki: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, redakcja Marek Panfil, Difin, Warszawa 2008, s. 443 - rec. Sławomir Listkiewicz

Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238