Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 11-12/2008

Andrzej Wojtyna - Polityka pieniężna w strefie euro: dawne obawy, nowe wyzwania, artykuł

Waldemar Florczak - Efektywna podaż pracy a wzrost gospodarczy, artykuł

Paweł Dykas, Anna Sulima, Tomasz Tokarski - Złote reguły akumulacji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, artykuł

Adam Adamczyk, Wojciech Jarecki - Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie, artykuł

Wirginia Doryń, Dorota Stachera - Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych, artykuł

Eulalia Skawińska, Tomasz Brzeczek - Skutki przyjęcia euro w Polsce w ocenach studentów, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Przedsiębiorcy o rynku pracy w Polsce - Urszula Kłosiewicz-Górecka

Recenzja książki: Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2007, s. 263 - rec. Tomasz Legiędź

Recenzja książki: Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, redakcja Andrzej Szablewski, Krzysztof Pniewski, Bohdan Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008, s. 712 - rec. Andrzej Cwynar

Recenzja książki: Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, redakcja Włodzimierz Szpringer, Wojciech Rogowski, C.H.Beck, Warszawa 2007, s. 338 - rec. Jacek Prokop

Sektor publiczny we współczesnej gospodarce - Marian Zalesko, Tadeusz Smuga


Spis publikacji w 2008 r.Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238