Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 1-2/2009

Jerzy Wilkin - Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej, artykuł

Gabriela Ziewiec - Wallersteina i Fukuyamy prognozy systemu kapitalistycznego, artykuł

Bogusław Guzik - Struktura własnościowa a efektywność technologiczna największych banków w Polsce, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Justyna Ostaszewska - Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, artykuł

Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga, Magdalena Echaust - Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw, artykuł


Z EKONOMII ŚWIATOWEJ

Rachel M. Mccleary, Robert J. Barro - Religia i gospodarka, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: O kształtowaniu ładu gospodarczego, redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska, Zdzisław Sadowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 217 - rec. Marian Zalesko

Recenzja książki: Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 228 - rec. Przemysław Deszczyński

Recenzja książki: Eric D. Beinhocker, The Origin of Wealth: Evolution Complexity, and the Radical Remaking of Economics, Harvard Business Scholl Press, Boston 2006, s. 527 - rec. Łukasz Hardt

Zmiany konkurencyjności regionu - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238