Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 3/2009

Maria Lissowska - The Type and Role of Social Capital in Post-Transition European Economies, artykuł

Krzysztof Kostro - Zagadnienia kulturowe w ekonomii, artykuł

Helena Bereś, Krzysztof Bereś, Jolanta Zięba - Kurs złotego w świetle analizy falkowej, artykuł

Michał Jurek - Propozycje modyfikacji mechanizmu wyznaczania kwot krajów członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego, artykuł

Tomasz Zalega - Hierarchia i poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Peter J. Buckley, The Multinational Enterprise and the Globalization of Knowledge, Palgrave Macmillan, New York 2006, s. 360 - rec. Andrzej Cieślik

Recenzja książki: Dawid Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 215 - rec. Anna PilarczykCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238