Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 4/2009

Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Maciej Pietrzykowski, Piotr Tarka - Wpływ przyjęcia euro ma międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw Wielkopolski, artykuł

Andrzej Sznajder, Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk - Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw przemysłu lekkiego na rynku Unii Europejskiej - standaryzacja i adaptacja, artykuł

Sylwia Roszkowska - Ekonomiczne uwarunkowania migracji międzywojewódzkich w Polsce, artykuł

Jan Zwierzchowski - Wpływ powszechnych systemów emerytalnych na płodność, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Jacek Szlachta, Janusz Zaleski - Wpływ spójności terytorialnej na zmiany polityki strukturalnej Unii Europejskiej, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, redakcja Jerzy Wilkin, Iwona Nurzyńska, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2008, s. 218 - rec. Marian Zalesko

Recenzja książki: OECD Territorial Reviews. POLAND, Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2008, s. 250 - rec. Grzegorz KonatCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238