Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 5-6/2009

Dawid Piątek, Katarzyna Sarzec - Państwo a dobrobyt ekonomiczny - między wolnością a przymusem, artykuł

Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol - Wzrost znaczenia i formy międzynarodowej polityki konkurencji, artykuł

Paweł Strawiński - Efekt zewnętrzny wykształcenia, artykuł

Waldemar Florczak - Makroekonomiczne uwarunkowania oczekiwanej długości życia w Polsce, artykuł

Marta Gancarczyk - Ocena publicznej i prywatnej formy świadczenia usług dla przedsiębiorców w Małopolsce, artykuł

Edward Maleszyk - Zmiany w procesach koncentracji i integracji handlu w Polsce, artykuł

Maria Drozdowicz-Bieć - Wspomnienie o Profesorze Victorze Zarnowitzu (1919-2009)


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Jacek Klich, Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niedoceniane interakcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 396 - rec. Joanna Kotowicz-Jawor

Recenzja książki: Joanna Krasodomska, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 189 - rec. Michał Thlon

O TYCH z najwyższej półki - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238