Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 7-8/2009

Jerzy Osiatyński - Strategia makroekonomiczna Polski w warunkach światowego kryzysu, artykuł

Maciej K. Dudek - Demand-Side Shocks and Macroeconomic Policy, artykuł

Leszek Morawski - Efekty wprowadzenia dwóch stóp w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku, artykuł

Ewa Grzegorzewska-Ramocka - Cele ekonomiczne i społeczne przedsiębiorstwa, artykuł

Milena Ratajczak-Mrozek - Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw, artykuł

Mieczysław Kowerski - Wahania koniunkturalne w województwie lubelskim, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Zatrudnienie sezonowe w przedsiębiorstwach sektora turystyki. Wnioski z badań - Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga

Recenzja książki: Jerzy Hausner, Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001-2005, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007, s. 233 - rec. Piotr Ważniewski

Recenzja książki: Tomasz Gołębiowski, Teresa Magdalena Dudzik, Małgorzata Lewandowska, Marzanna Witek-Hajduk, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008, s. 348 - rec. Marian Gorynia

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wobec globalnego kryzysu gospodarczego - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238