Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 9/2009

Michał Brzoza-Brzezina, Jacek Kotłowski - Bezwzględna stopa inflacji w gospodarce polskiej, artykuł

Jakub Growiec, Łukasz Marć - Produktywność czynników w krajach OECD, artykuł

Andrzej Wojtyna - Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB, artykuł

Paweł Niedziółka - Zmienność komponentu upadłościowego marży wskutek zachwiania stabilności finansowej, artykuł

Andrzej Adamczyk, Tomasz Tokarski, Robert W. Włodarczyk - Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Recenzja książki: Piotr Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 202 - rec. Bogusław Fiedor

Recenzja książki: Marian Gorynia, Strategia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 200 - rec. Urszula Płowiec

Podlasie regionem przyszłości - Tadeusz SmugaCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238