Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 10/2009

Wojciech Potocki - Mechanizmy kształtujące cenę ropy naftowej w teorii i rzeczywistości, artykuł

Adam Koronowski - Polityka pieniężna a kryzysy finansowe, artykuł

Wioletta Nawrot - Teoria kryzysów finansowych Minsky’ego i jej odniesienie do współczesności, artykuł

Janusz Kaliński - Gospodarka realnego socjalizmu a światowy cykl koniunkturalny, artykuł

Barbara Roszkowska-Mądra - Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, artykuł

Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz - Wpływ brandingu narodowego na konkurencyjność gospodarek, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

System Jednorodnych Grup Pacjentów - narzędzie efektywnego zarządzania w ochronie zdrowia - Ewelina Rabiej

Recenzja książki: Adam Noga, Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 359 - rec. Jacek BrdulakCopyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238