Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 11-12/2009

Andrzej T. Szablewski - Uwarunkowania rozwoju energetyki atomowej, artykuł

Marek Szczepaniec, Tomasz Jurkiewicz - Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich firmach, artykuł

Małgorzata Stec - Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, artykuł

Aleksander Z. Wassilew - Technologie informacyjno-komunikacyjne a sieciowość we współczesnym społeczeństwie, artykuł

Barbara Zbroińska - Publiczne koszty transakcyjne instytucji systemu podatkowego, artykuł

Bożena Słomińska - Aktywacja regionalnych i lokalnych rynków pracy, artykuł


INTEGRACJA EUROPEJSKA

Łukasz Ambroziak, Ewa Kaliszuk - Strefa wolnego handlu Unia Europejska i Ukraina - skutki handlowe dla Polski, artykuł


KONFERENCJE - POLEMIKI - RECENZJE

Włochy wobec światowego kryzysu gospodarczego - Jolanta Janek

Recenzja książki: Maria Lissowska, Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce - Market Economy Institutions: The Case of Poland, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 271 - rec. Mieczysław Szostak

Recenzja książki: Wioletta Nawrot, Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu.PL Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2009, s. 215 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, redakcja naukowa Stanisław Miklaszewski, Edward Molendowski, Difin, Warszawa 2009, s. 340 - rec. Józef Niemczyk

Społeczeństwo obywatelskie i kapitał ludzki w kreowaniu rozwoju - Tadeusz Smuga


Komunikat Sądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2009 r.


Spis publikacji w 2009 r.Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238